Definitie: Attention Deficit Hyperactivity Disorder = Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit

 

De 3 hoofdvormen van ADHD zijn:

  1. Adhd I of beter bekend als ADD,  Bij deze vorm, is het “aandacht tekort” de kern. (herkenbaar als : druk in het hoofd/gedachtestroom)
  2. Adhd H, of beter bekend als ADHD. Bij deze vorm, is “hyperactief en impulsief” duidelijk zichtbaar. (Herkenbaar als : druk met het lichaam)
  3. Adhd C is bekend als de combinatie van 1. En 2. (Herkenbaar als : druk in het hoofd én druk met het lichaam)

BRON:

(1) Danielson, ML, et al. Prevalence of Parent-Reported ADHD Diagnosis and Associated Treatment Among U.S. Children and Adolescents, 2016. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, Volume 47, 2018 – Issue 2 / (2) Simon V , Czobor P , Bálint S , et al: :Prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis. Br J Psychiatry194(3):204–211, 2009

GRATIS intake?

Book an appointment with Personnel Calendar using SetMore

Scroll naar boven
Scroll naar top